Преференциална оферта

Венеция - Милано - 5 дни/3 нощ. - 480 лв.

Застраховки при пътуване

Медицинска застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с асистанс:

Застраховат се групово и индивидуално български и чуждестранни граждани за времето на пътуване или престой извън територията на Република България.

Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на Република България и страната, в която застрахованият живее или има гражданство. Застрахователното дружество носи отговорност за живота и здравето (работоспособността) на застрахованите лица срещу рисковете злополука и акутно заболяване по време на пътуване.

Застраховката покрива разходите за медицински прегледи, изследвания и болнично лечение, както и транспортни разходи от мястото на злополуката (заболяването) до най-близката болница, разходи за лекарства и медикаменти при извънболнично лечение, както и за репатриране.

Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ осигурява денонощна помощ чрез асистанс обслужване на български език и гарантира 100% плащане на направените разходи в рамките на договорения лимит на отговорност, без самоучастие на застрахованите лица.

Застраховка „Отмяна на пътуване“:

Застраховката „Отмяна на пътуване“ на ЗД ЕВРОИНС АД е доброволна и е предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката.

Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването.

Покриват се рисковете:

  • смърт вследствие злополука за лица над 14 годишна възраст;
  • разходи за отмяна на пътуването;
  • разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването;
  • разходи за удължаване на пътуването;
  • закъснение на самолетен полет.

Застраховката се сключва в срок до 5 дни след деня на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане (частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по–малко от 10 дни.