Преференциална оферта

Новогодишен купон в Сърбия - Ниш - 398 лв.

Екскурзии в България

Разпечатайте офертата

Карановска селищна могила и Стара Загора

2 Дни / 1 Нощувки
Автобус

Цени от 89 лв.

Информация за програмата
Сподели

Маршрут: София - Карановска селищна могила край Нова Загора - град Стара Загора - София

2 дни / 1 нощувка

Дата на отпътуване: 24.06; 26.07; 28.10.18;

1 ден: Тръгване от пл."Ал.Невски" в 7.30 ч. След кратки почивки по пътя пристигане в с.Караново. При село Караново, Старозагорско, в южните склонове на Сърнена гора, се намира най-голямата в Европа селищна могила. Тя заема площ 25 декара, от които е разкопана все още малка част. Разкритите културни напластявания са с височина 12,40 м. и са резултат от натрупването на останките от живота на населението, обитавало това място без прекъсване почти 4 хилядолетия - през новокаменната (неолит), каменно-медната (енеолит, или халколит) и бронзовата епоха.
Селищните могили представляват останки от праисторически селища. Когато едно място е било обитавано хилядолетия наред, постоянно или с известни прекъсвания, постепенно един над друг се натрупват пластове с останки от разрушени жилища и различни предмети от ежедневната човешка дейност. Тези т.нар. културни пластове и дебелината им е указание за продължителността на отделните исторически периоди в обитаването на мястото.
Затова Карановската могила има много голямо значение за световната археология? Тя се приема за модел, с който се сравняват подобни открития в Европа и Азия. В резулат на продлъжителните проучвания изследователите успяват да създадат изключително важна за изучаването на праисторисеката епоха - хронологическа система.
Тя служи за еталон при синхронизацията на европейските праисторически култури. Значителна част от могилата все още не е разкопана и с помощта на нови технологии придължава усъвършенстването на изградената хронологическа система. Заснет е учебен филм, който се използва в различни университети в Европа и в света.
В Караново отвори врати за туристи Археологическият комплекс „Източна могила – Колесница и гробница на тракийски аристократ от І в. Една от най-интересните и важни находки на Източната могила е тракийската колесница четириколка, с впряг от два коня и куче, открита през есента на 2008 година. Колата се отличава с големия размер на колелата - диаметър 1.20 м. Запазените следи от дърво дават представа за нейната конструкция и общ изглед. Впечатляваща е декорацията от бронзови апликации на коша на колата. Още по- богато са украсени ярема и сбруите на конете.

Посещение на музея в Нова Загора, който притежава значителен фонд от над 40000 фондови единици, с който може да съперничи на много областни музеи. Сред тях преобладават археологическите и нумизматични материали, следвани от историческите документи и фотоси от периода на Възраждането и новата история, етнографски и палеонтологически материали, картини от български художници. Някои археологически и нумизматични находки са уникати, с изключителна експозиционна и научна стойност. Музеят притежава едни от най-богатите колекции в страната - глинени съдове и пластика от късната новокаменна и бронзовата епоха, богати колекции от стъклени и бронзови съдове от античността, най-голямата находка от антични лекарски инструменти, средновековни накити и др. Много от тези материали са участвали в редица изложби в страната и чужбина (Канада, Япония, Холандия, Русия, Италия, Германия, Австрия и др.).
Заминаване за град Стара Загора. Нощувка.

2 ден: Закуска. Разглеждане на забележителностите на града - Регионален историческия музей, Музея на религиите Хамза бей, Храмовете на Августа Траяна, Музея на бирата Загорка.
Посещение на Музей "Неолитни жилища"
Включен е в Списъка на 100-те национални туристически обекта и се намира на 90 място. Двете Неолитни селища са от шесто хилядолетие преди Христа. Разположени са в района на Окръжна болница. Те за най-добре запазените и притежават най-богат инвентар от този период в Европа. Жилищата имат само по една стая и са с обща преградна стена. Покривът е бил направен от шума и слама. Октрити са керамични съдове. В музея е представена постоянна експозиция под името "“Праисторическото изкуство в Старозагорско”. В нея са показани най-красивите експонати от различни проучвания в областта. Нощувка в Стара Загора.

Отпътуване за София. Пристигане след 20.00 ч.

Полезна информация

Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40 туриста.

Крайният срок за уведомяване, в случай че минималният брой туристи за осъществяване на организираното пътуване не е набран, е както следва:
- 20 дни преди започването на изпълнението на тур. пакет включително – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни
- 7 дни започване на изпълнението на тур. пакет включително – в случай на пътувания с продължителност от 2 до 6 дни
- 48 часа преди започване на изпълнението на тур. пакет включително – в случай на пътувания с продължителност, по – малка от два дни

Начин на плащане: депозит – 30 % от пакетната цена; доплащане - 15 дни преди датата на отпътуване.

Срокове за анулации и неустойки:
- От деня, следващ деня на записването до 60-тия ден преди датата на заминаване – 10% от основната цена на пътуването на турист.
- От 59-тия ден до 10-тия ден преди датата на заминаване – 30% от основната цена на пътуването на турист.
- От 9-тия ден до 1-вия ден преди датата на заминаване – 100% от основната цена на пътуването на турист.

Необходими документи и условия на пътуване: лична карта или международен паспорт с мин. 6 месеца валидност от датата на отпътуване. За деца до 18 г: международен паспорт , нотариално заверена декларация от непътуващия/те родител/и – оригинал и копие, копие от акта за раждане, копие от страницата със снимката в паспорта. Офертата не е подходяща за лица с ограничена подвижност. Няма паспортни, визови, медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването.

Забележка: Туроператорът препоръчва на своите клиенти сключване на застраховка Отмяна на пътуване, покриваща загубите в случай, че са възпрепятствани да пътуват. Застраховката е доброволна и се сключва в деня на сключване на договора за организирано пътуване. Туроператорът не възстановява сумата по застраховката при неосъществяване на екскурзиятa. Aко клиента желае може да сключи мед. застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" на по - висока застрахователна премия, както и доброволна застраховка за покриване на разходите за съдействие, включително репатриране на пътуващия в случай на злополука, болест или смърт, стоматологични услуги,загуба на базаж и други според изискванията и тарифите на съответната застрахователна компания. Туроператорът НЕ носи отговорност при промяна на музейните такси и работното време на музеите. Посочените такси са съгласно информацията, поместена в сайтовете на посочените туристически обекти. Възможно е да настъпят промени. Туроператотър си запазва правото на промени в последователността на изпълнение на програмата по независещи от него причини и не носи отговорност за туристи, недопуснати от съответните гранични власти.